Kaart
Kaart
Kaart Kaart Kaart
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart Kaart Kaart
Wereld

  Geschiedenis
  Volkeren
  Kronieken
  Virtuele rondleiding
  Verdwaald?
  Zoekmachine
  Woordenlijst

LArp

  Informatie
  Foto's
  Forum
  Inschrijven

Links

  Cauldron
 

Woordenlijst

  Amo
  God van de liefde
  Bod
  God van het vlees
  Cashel
  De kerkelijke beweging van de Dayari
  Dayari
  De Dayari zijn de oorspronkelijke bewoners van Formanterra en verreweg het talrijkst.
  Dos
  Het parlement. Deze bestaat uit een politieke macht van de adel(de Doya) aan de ene kant en de kerkelijke macht van de cashels (het Quintorium) aan de andere.
  Dogaat
  Leider van de gehele compagnie Dreghori, in rang vergelijkbaar met een generaal. Staat onder de Megaat, de hoogste in rang.
  Doya
  De adel
  Dor
  God van de dood
  Dreghori
  De Dreghori vormen de krijgsmacht van Formanterra.
  Fuk
  God van het ongeluk
  Gun
  God van het leven
  Has
  God van de haat
  Joi
  God van de vleselijke lust
  Kandor
  Burgemeester
  Karaat
  Sergeant.Fractieleider bij de Dreghori. Staat boven de Viwaat (gewone soldaat) en onder de Kruaat.
  Kog
  God van het valse spel
  Kruaat
  Luitenant.Staat boven de Karaten, maar onder de Dogaat (generaal)
  Megaat
  Opperbevelhebber.De hoogste in rang bij de Dreghori. Staat onder direct bevel van het parlement.
  Meganti
  Prins of Prinses
  Megantresse
  Koningin
  Megantrix
  Koning
  Law
  God van de rechtvaardigheid
  Lun
  God van de maan
  Lup
  God van de wolf
  Mil
  God van de natuur
  Ozz
  God van het Osmonaat
  Pachaar
  Een Cashel die een nieuwe god introduceert met toestemming van de Raad der Quintoren. Een god kan pas officieel worden opgenomen in het pantheon wanneer hij wordt erkend door het Quintorium.
  Plogaat
  Politie/rechter. De Plogaten, zijn een speciale rang van Kruaten, namelijk een soort inquisitieve en onderzoekend korps dat zich bezig houdt met misdaad en het in het gareel houden van de burgers. Hun korps word ook geleid door een Dogaat.
  Quintor
  De 5 hoogste der religieuzen zetelen in een Raad (het Quintorium) en dragen de titel Quintor. Deze kerkelijke macht zetelt samen met de adel in het Dos. Meestal zijn dit de pacharen van de 5 machtigste geloven op dat ogenblik.
  Ram
  God van de drank
  Reishuis
  Herberg
  Sacriel
  Gebedsplaats
  Sacrilor
  Verzamelplaats voor verschillende geloven
  Sol
  God van de zon
  Toi
  God van het geluk
  Tredanya
  De Tredanya worden beschouwd als de buitenbeentjes van de maatschappij. Niemand kiest voor die positie: de meeste Tredanya waren ooit normale burgers, die op onfortuinlijke manier zijn gevallen.
  Uli
  God van het pacifisme
  Viwaat
  Soldaat.De laagste in rang onder de Dreghori.
  War
  God van de strijd
  Zat
  God van de pure ziel
  Zeezwerver
  Piraten
  Zorgdrager
  Koninklijke bediende/bode

    Designed by Olga Ponjee Designed by Olga Ponjee