Cauldron_Home
Shadowrits_Home
Informatief
Spelregels
Allianties


Fin

 
Het Chaedor Continent

Krey

De Krey zijn al sinds mensenheugenis de bewoners van Chaedor. Legendes beschrijven een Elvenras als het Originele Volk Krey, maar deze alleenheerschappij kwam klaarblijkelijk tot een einde tijdens een era nu alleen bekend als de Grote Portalshift, waarin overal op Chaedor de mysterieuze Rifts openden en grote scharen ‘Nieuwkomers’ arriveerden. De Krey namen de vele Mensen en Mensachtigen op in hun samenleving en leerde hen te overleven in de nieuwe vreemde wereld en binnen een paar mensengeneraties was een open hybride cultuur een feit. Er waren wel enkele taboes: zo was het verboden om een ‘onpure’ versmelting aan te gaan, een vermenging van Krey en Mens. Deze ene wet wordt gezien als hoofdoorzaak van de schepping van de Vier Allianties. De liefde tussen Krey en Mens was onvermijdelijk en dit creëerde Chaos en Balans uit Order.

Krey zijn en blijven de dominante soort op deze wereld. Hun macht is gebaseerd in de stadstaat Segmen, een enorm ommuurd gebied waarbinnen praktisch de hele bevolking van de Krey, geschat op de honderdduizenden, woont en leeft. Binnen de muren zijn de velden en tuinen die eten voortbrengen, de godshuizen waar geloof belijdt word en alle faciliteiten die een samenleving nodig heeft. Segmen is door de Krey ontworpen en gebouwd als ultieme uitdrukking van orde en kan theoretisch tot in de oneindigheid een belegering weerstaan. De immense stad is verdeeld in 11 semi-onafhankelijke Segmenten, allen kunnen op zichzelf staan qua verdediging en voedselvoorraad.

Hierbuiten zijn alleen kleine enclaves Krey te vinden, verdeelt over 11 Centry’s, versterkte torens bedoelt om invloed uit te oefenen op de landen buiten Segmen en mogelijk de invloed van Order te vergroten. Ook zijn dit handelsposten voor de weinige vriendelijke contacten met Chaos, Balance en een paar onafhankelijke groepen. Ze worden beschermd door een groep soldaten, al dan niet met een Lord of Order als de leider. De Alliantie van Order telt alle leden van de Krey als lid, en is hiermee de grootste. Ze volgen de idealen zoals gesteld door de Godin Davina, al zijn ze niet allemaal even trouw aanhanger van haar. De Krey, en dus ook Order, wordt centraal geregeerd vanuit de Chaedonion, een raad bestaande uit 111 Lords of Order die alle beslissingen maken, van Afvalverwerking tot Diplomatie.

De Krey zijn op dit moment in dubio: nu de Rifts weer geopend zijn en een nieuwe golf Mensen en andere wezens Chaedor wederom betreden heeft Segmen zich weer opengesteld voor de nieuwelingen, hopende dat passieve assimilatie een even groot succes zou worden als voorheen; de diversiteit is echter wel heel erg groot op dit moment, en vele Nieuwkomers sluiten zich aan bij Balance, Knowledge of zelfs Chaos. Echter, de profetie dat alle volkeren eens samen moeten staan om een onbekend kwaad te overwinnen houdt de Krey op dit moment nog betrekkelijk open en tolerant. De Krey tolereren geen ondermijning van hun gezag; ze heersen al vele duizenden Djurny’s over deze wereld en dat zijn ze niet van plan op te geven. Eerst zullen ze de nieuwkomers op waarde schatten alvorens ze ook maar een grijntje autoriteit uit handen geven. Jarenlange trouwe dienst is vereist als een Nieuwkomer ooit macht wil verkrijgen als bijvoorbeeld een legerleider. Dit doen ze om hun eigen identiteit niet te verliezen, maar ze voeren de politiek dat groepen die zich waardig bewijzen er wel bij mogen horen. De kleuren van de Krey zijn grijs/blauw. Dit valt vooral terug te vinden in uniformen en banieren. Hun gedrag is te beschrijven als autoritair en hooghartig maar ook integer en eerlijk. Het Goede overheerst sterk het Kwade binnen dit ras.

Andere volkeren...

Buiten de Krey leven er nog andere volkeren op Chaedor, verscholen in nederzettingen ,primitieve dorpen, tot kleine steden, onder eigen bestuur. Deze Vrijhavens zijn vooral bevolkt met Nieuwkomers, die niet onder de heerschappij van de Krey wilden leven en een eigen bestaan ontwikkelden ,ver van Segmen. De Krey zijn echter nooit ver uit de buurt , er is wel bijna overal een Centry te vinden in de nabijheid van een Vrijhaven. De Krey laten deze Vrijhavens voornamelijk met rust, ze hebben weinig boodschap aan het gemengel met de Nieuwkomers en zolang ze geen bedreiging vormen voor Krey burgers blijft een vreedzaam pact in stand. Er word gehandeld tussen hen en Segmen en informatie uitgewisselt waar men dat nodig acht. Maar men is goed op de hoogte dat er spionnen van de Krey loeren en dat enige vorm van terrorisme of vijandschap tegen de Krey snel en hardhandig afgestraft zou worden. Een Centry kan makkelijk een volledige nederzetting aan en de Krey tonen geregeld hun militaire macht aan de Nieuwkomers om eventuele vijandigheden te ontraden. Maar, waarom zouden de Nieuwkomers vijandig zijn? Ze hebben het goed in hun steden, krijgen hulp waar nodig en leven hun leventje..Zezijn er zich goed van bewust dat ze op deze wereld te gast zijn, en dit niet hun eigendom is, dus dr zijn maar weinig groepen of personen die een vete tegen de Krey hebben..

Vrede en voorspoed, wat wil je nog meer ?

Opmerkelijke lokaties...

Uiteraard herbergt Chaedor nog enkele opmerkelijke lokaties. Kastelen waar niemand uit teruggekeerd is, onherbergzame gebieden, bossen vol Thorns, vulcanische streken tot grote steppes...en natuurlijk Penitensulas, het kleine eilandje in de Zee van Namoros..

In die gebieden wonen volkeren die zich de streek eigen gemaakt hebben, geen amalgam van vele volkeren maar hele gemeenschappen van hetzelfde soort. Deze volkeren hebben ook op zich niets te vrezen van de Krey al word hun populatie wel in de gaten gehouden zodat een plotse geboorte explosie of bewapeningsexpansie snel opgemerkt kan worden.

De Krey zijn gekend overal op het continent, en krijgen de eerbied die hen toekomt,als gastheren van deze wereld.

Ook jij bent hier te gast...


 

Alle plaatjes op deze site zijn exclusief gecreeërd voor Shadowrifts en zijn eigendom van Cauldron.