Cauldron_Home
Shadowrits_Home
Informatief
Spelregels
Allianties


Fin

 
Order is for weaklings...

We all know the legends about the glorious empire that will arise from the ashes of a great war. Bullocks.
Nothing can emerge out of a great war so big it spans the entire Realm. Nothing but total Chaos.

We believe it will be the end of the known powers. The sanctimonious Krey with their highhearted beliefs and traditions. Our sometime allies but oh so untrustworthy brothers of Balance. Knowledge, the fools who seek answers to the unanswerable.
All will fall, crumble to dust and only total anarchy will remain. The right of the strong, the might of Force. We will endure!

Our lord the Lord of Nothing and Everything is called Tatterdemalion. He shows us the way by not showing us the way. He tells us what to do by not ordering us around like lackeys. We honor and respect him, and that is how it should be...

Minosh's Marauders

De Marauders zijn een bedreigde soort op Chaedor. Eens een groep van over de 1000 strijders is deze recentelijk hervallen tot enkele tientallen verspreid over het continent.

De Marauders verbleven nabij de muren van Segmen,waar ze geen bedreiging vormden voor niemand en enkel in de eigen rangen zorgden voor wat actie en geweld. Hun leider Minosh was met het gros van hun leger op strooptocht door de Rifts vertrokken en in afwachting leidde zijn gade Xendia de achtergebleven marauders met als taak de Slums onder controle te houden tegenover de andere Chaos groeperingen. Even werd gevreesd voor een overname van de Mantigrue maar eens de achter-de-schermen leider Larloch uitgeschakeld werd was ook het Mantigrue verhaal snel voorbij. (SR2)

Men kreeg lange tijd geen nieuws van Minosh, buiten een visioen dat opgedaan werd in de Tovenaarsburcht waarbij de Mantigrueleider Kalvelar zou strijden tegen Minosh voor de heerschappij over de Slums, maar wanneer dat ging gebeuren was niet duidelijk. (Forma 8)

Heel wat later kwam dan toch de dag dat Minosh terugkeerde, in gezelschap van een groep Orcs die mee vertrokken waren met een Generaal van Oblivion die hun macht beloofd had. Die macht hadden ze gekregen toen ze als test een hele wereld vol rare wezens mochten afslachten, wezens die de Chaedorianen gunstig gezind waren en hen kwamen begeleiden op kracht en fitheidsbeleid. (SR2) - (SR4)


Nu de Chaedorianen beroofd waren van hun bondgenoot vond Oblivion de tijd rijp om zijn geheime wapen in te zetten..

Tijdens 1 van zijn strooptochten was Minosh op een leger van oblivion gestuit en een hels gevecht volgde. Doden vielen aan beide zijden ,en alhoewel Minosh zijn leger zich meer dan dapper verweerde werd hij toch overwonnen en in de boeien geslagen. Oblivion had respect gekregen voor deze leeuw en zijn mannen en besloot hen niet te doden.

Hij onderwierp Minosh aan een maandenlange martelende conditionering waarbij Minosh uiteindelijk brak. Voor het leven van zijn gevangen manschappen gaf hij zich over aan Oblivion, mede onder druk gezet door 1 van de Orc helpers.

Het moment was aangebroken... (SR4)

Oblivions strategie was doeltreffend. Minosh keerde terug met zijn troepen naar Chaedor, allemaal slaven dankzij een spreuk die hen in bedwang hield, eens trouw gezworen aan Oblivion.. Het daarop volgende feest was omnieus om maar te zeggen, in zijn gastvrijheid nodigde Minosh alle leiders,volkeren en Krey uit en een hele nacht feestgedruis zou de voorbode zijn van vredevolle tijden. (SR4)


De komende ochtend echter werd de klok geluid. Voorbereid trok de legermacht van Minosh langs alle facties, in enkele uren Balance en Knowledge plat leggend. Tientallen werden gedood. En toen richtte hij zich op Segmen. (SR5)


Segment 1 viel ondanks een hevige strijd. Minosh werd geholpen door enkele garnizoenen Oblivion troepen, gesterkt met Storm berzerker Squads en Scrabs.. Op Warworld waren de Oblivion troepen de voorbereidingen aan het treffen van een regelrechte invasie. Honderdduizenden Stormtroepen, gesterkt met alle speciale eenheden zouden via massale Rifttransporten de onvermijdelijke overwinning voor Oblivion brengen. Segmen zou zijn nieuwe hoofdkwartier worden, badend in het bloed van elke aanwezige op de wereld, om van daaruit hen als Shades uit te sturen naar andere werelden om die te veroveren. Het Universum lag in handbereik..

Terwijl Oblivion genoeg magische macht verzamelde om de Riftsprong te maken hield Minosh stand tegen de Chaedorianen. Vakkundig barricadeerde hij de poorten naar de andere segmenten zodat geen versterking van daaruit kon aanvallen, al wat hij moest doen was stand houden, nog enkele uren lang.


Doch, de Alliantie zat niet stil. Ze wist dat Minosh geholpen werd door een magisch harnas dat hem onkwetsbaar maakte tegen bijna alle aanvallen en zette een eigen plan in werking om het geheel tegen te houden. Geholpen door Benedictus Karonder en de Chaos WildMage Razzemedallion slaagden ze erin zich te focussen op het komende probleem en te leren van wat komen zou. De weg was duidelijk, de invasie moest kost wat kost tegengehouden worden, dan zouden de versterkende legers van de Krey de Marauders moeiteloos aankunnen.

De Alliantie slaagde erin een sterk magisch artefact te verzamelen waardoor ze een afleidend duel konden uitvechten tegen Minosh zelf, die zich onkwetsbaar achtend wel eens wou amuseren .. Tijdens dat gevecht voltrokken alle mensen met mana een Groot Ritueel om de Rifts te controleren, en slaagden gedeeltelijk.. De Invasie werd onmogelijk gemaakt ,maar dat ging ten koste van de aanwezige magie. (SR5)


En zo verging het lot van de Marauders.

Zonder versterkingen werden ze ingemaakt door de vele legers van Order en hun Alliantie vrienden. Minosh was vreemd genoeg niet onder de lijken maar was bevestigd zwaar verwond. Een jacht op alle Marauders werd afgekondigd en nu houden ze zich schuil,versplinterd, uiteengedreven... Sommige zijn ondertussen het hoofd van een roversbende, of leidden kleine terroristische groepjes, maar nooit zullen zij nog een bedreiging vormen voor de Krey maatschappij... (SR6) (SR L1)


Zo eindigt de Saga van Chaos favoriete zonen, de Marauders...

Breed

Origineel bedacht als term door de Krey om 'onpure' versmeltingen aan te duiden is de betekenis in latere jaren gegroeid om alle onverklaarbare mutaties en halfbloeden aan te duiden. In hogere kringen van de Krey wordt het gebruikt als scheldwoord en heeft de connotatie van onpuur of onrein bloed. Breed zijn de paria's van de samenleving. Breed 'cultuur' is als zodanig niet aan te geven: er is sprake van verbroedering zoals die er alleen tussen verschoppelingen kan bestaan, maar weinig hierbuiten. Ze hebben immers alleen het 'uniek zijn' gemeen, en dit is tevens vaak een bron van onrust. Veel verblijven in Chaos, al zijn er een behoorlijk aantal die de gelederen van Knowledge versterkt hebben. Er zijn pogingen onderweg om Breed te verenigen in een soort eigen Alliantie of subgroep, vooral door een mysterieus slangenmens, maar of dit zal lukken zal alleen de toekomst uitwijzen. De meeste Breed zijn onderdeel van Chaos of onafhankelijk.


Breed Skills

Dit zijn vooral de vaardigheden van mutanten, speciale wezens en buitenissige karakters. Deze lijst is vooral bedoeld voor personen die een uniek ras of een unieke mutatie willen spelen. Het is bij het kiezen van deze vaardigheden verplicht om te zorgen dat het karakter ook daadwerkelijk de gekozen mutaties en vaardigheden vertoont.

Praten met dieren

Je hebt je hele leven al veel contact met dieren, en hebt de aangeleerde of aangeboren vaardigheid om met dieren te kunnen praten. Niet alle dieren zullen een even hoogwaardig gesprek kunnen voeren, maar enige vorm van communicatie zal bijna altijd mogelijk zijn.

Harig wezen

Je bent heel erg behaard over je hele lichaam. Deze beharing bied je 1 punt bescherming op elke behaarde lokatie. Dit punt werkt net zo als andere bescherming, alleen als het beschadigd, groeit het haar binnen 4 uur weer aan. Het is dus wel noodzakelijk dat je al dat haar in je kostuum verwerkt, je moet zichtbaar behaard zijn. Zie ook Bescherming.

Schubbig wezen

Je hele lichaam is begroeid met harde schubben. Deze schubben bieden je 2 punten bescherming op elke beschubde lokatie. Deze punten werken net zo als andere bescherming, alleen als het beschadigd, herstellen de schubben zich vanzelf. Elke 6 uur geneest er 1 punt van deze bescherming. Het is wel noodzakelijk dat de schubben in je kostuum verwerkt zijn, je moet zichtbaar beschubd zijn. Zie ook Bescherming.

Taaie huid wezen

Je hebt een taaie, leerachtige huid die je 1 punt bescherming geeft op elke locatie. Dit punt geneest na 3 uur. Het is wel nodig dat je de leerachtige huid in je kostuum verwerkt, d.m.v. bijvoorbeeld schmink. Zie ook Bescherming.

Harde schil

Je hebt in plaats van een gewone huid een harde schil om je lichaam zitten (vergelijkbaar met een schildpad bijvoorbeeld). Deze schil biedt je maar liefst 3 punten bescherming. Elke 8 uur geneest er 1 punt van deze bescherming. Je moet deze harde schil wel in je kostuum verwerken, het moet goed zichtbaar zijn. Zie ook Bescherming.

Extreem zintuig: horen

Je hebt een extreem goed werkend gehoororgaan en kunt dingen horen die anderen niet kunnen horen. Contacteer spelleiding bij gebruik van deze vaardigheid.

Extreem zintuig: zien

Je hebt extreem goede ogen en kunt dingen zien die andere niet kunnen zien. Je kan van een afstand dingen lezen en scherper de details zien. Contacteer spelleiding bij gebruik van deze vaardigheid.

Extreem zintuig: ruiken

Je hebt een extreem goed werkend reukorgaan en kunt dingen ruiken die anderen niet kunnen ruiken. Contacteer spelleiding bij gebruik van deze vaardigheid.

Extreem zintuig: spiritueel

Je beschikt over een soort 'zesde zintuig'. Hierdoor kun je bepaalde spirituele dingen veel beter aanvoelen dan gewone personen. Je voelt het geloof van de Priester, de Wilskracht van de MagiŽr, een ondertoon van vreugde bij gelukkige personen en een vleugje bitterheid bij verloren onschuld. De spelleiding stelt je op de hoogte van voor- en nadelen die dit oplevert.

Extra longen

Je hebt een extra paar longen, waardoor je het veel langer uitkunt houden zonder zuurstof. Je hebt een dubbele capaciteit, dus je houdt het 2 keer zo lang uit. Dit is handig bij bijvoorbeeld onder water zwemmen of gewurgd worden.

Regeneratie

Je beschikt over een extreem snel genezend lichaam. Als je gewond bent, genees je elke 6 uur automatisch 1 hitpoint per locatie in plaats van per dag. Je regenereert uiteraard niet meer zodra je eenmaal dood bent! Zie ook Genezing.

Yuan - Ti

Afkomstig uit de NWN spelwereld zijn deze slangemensachtigen naar Chaedor gekomen.

Yuan - Ti zijn slangemensen, sommige volbloed ,sommige gedeeltelijk. Ze worden geboren uit eieren en leven minder lang dan de meeste Krey of mensen.

Een Yuan -Ti bestaat uit een percentage slang en een percentage Krey, zo is het altijd al geweest.Genetisch maakt het geboren wezen soms rare sprongen want zijn gehalte word niet bepaald door zijn ouders maar eerder door de natuur,volgens sommige door wetenschap, volgens andere door Magohr, god van Balance, andere geloven dan weer eerder in een slangegod..Kortom er zijn verschillende explicaties over het gehalte mens/ dier.

De klasses:

Yuan - Ti krey 25 % - Slang 75 %

Verplichte skills:
Schubbig wezen (kost : 3)
Gif of Wurg slang (kost : 2)
Koudbloedig (kost : 1)
Moedertaal Yuan ti gratis

Yuan -ti Gif :
Verlamt tegenstander voor 1 minuut , door middel van bijten in een ontbloot lichaamsdeel.(vertel best es wat je doet voor je iemand aanvliegt :) ) kan je 1 keer per 4 uur,niet opspaarbaar en ook geen sap van te trekken ofzo of te bottelen.

Wurgslang:
Je plaatst beide handen op de schouders van je tegenstander, voor of achter is eender en je telt hardop en traag tot 5, niet 12345, maar met een tussenpauze 1 2 3 4 5 . Dit symboliseert de dreiging van de 'slang rond de nek' die we niet uitspelen voor veiligheidsredens. Indien de speler er niet in slaagt om in die 5 tellen los te komen uit de greep dan ondergaat hij een subdown effect en is hij meteen bewusteloos.

Let wel, als wurgslang ben je kwetsbaar voor slagen die hij je kan toedienen ! Zijn bewusteloosheid duurt 3 minuten of tot hij schade neemt.

Verder kan je als 75% slang dan ook een hypnotic stare doen van 1 x per dag, duurt 1 minuut maar je moet direct oogcontact maken en even aanhouden (5 sec minimum) een hypnotic stare zal de tegenstander doen blijvend in je ogen kijken voor zolang jij kijkt en geen acties ondernemen. zo kan jij bvb zijn buidel wegpakken zoalng je maar in zijn ogen kijkt, of bvb een mes in zijn ribben steken bvb.. Van zodra hij pijn heeft is ie wel weer normaal, maar het is en first hit. of je kan er een zwaar figuur mee tegenhouden bvb. talloze functies ervoor...

Koudbloedig, resistent tegen warmte gebaseerde aanvallen. Geen last van warme klimaten. Kou gebaseerde aanvallen doen echter dubbel schade.


Yuan - Ti Krey 50 % - Slang 50 %

Verplichte Skills:
Schubbig wezen Kost 3
Gif of Wurg slang Kost 2
Moedertaal x gratis

Yuan -ti Gif :
Verlamt tegenstander voor 1 minuut , door middel van bijten in een ontbloot lichaamsdeel kan je 1 keer per 12 uur,niet opspaarbaar en ook geen sap van te trekken ofzo of te bottelen.

Wurgslang:
Je plaatst beide handen op de schouders van je tegenstander, voor of achter is eender en je telt hardop en traag tot 5, niet 12345, maar met een tussenpauze. Dit symboliseert de dreiging van de 'slang rond de nek' die we niet uitspelen voor veiligheidsredens. Indien de speler er niet in slaagt om in die 5 tellen los te komen uit de greep dan ondergaat hij een subdown effect en is hij meteen bewusteloos.

Jou krachtnivo moet echter wel groter zijn dan het zijne om hem te kunnen subdownen,anders verlies je de wurging.

Let wel, als wurgslang ben je kwetsbaar voor slagen die hij je kan toedienen ! Zijn bewusteloosheid duurt 3 minuten of tot hij schade neemt.

Verder kan je als 50% slang dan ook een hypnotic stare doen van 1 x per dag, duurt 1 minuut maar je moet direct oogcontact maken en even aanhouden (5 sec minimum).Je intelligentie level moet wel gelijk aan of hoger zijn dan die van je slachtoffer.


Yuan - Ti Krey 75 % - Slang 25%

Verplichte Skills:
Taaie Huid Kost 3
Gif of Lenige slang Kost 2
Moedertaal krey gratis

Yuan -ti Gif :
Verlamt tegenstander voor 1 minuut , door middel van bijten in een ontbloot lichaamsdeel kan je 1 keer per dag, niet opspaarbaar en ook geen sap van te trekken ofzo of te bottelen.

Lenige slang is hetzelfde als de skill boeienkoning en heeft minstens een behendigheid van 3 nodig.

Yuan-Ti referentie

Uit de intro van de "Slayer's Guide to Yuan-Ti"

The Yuan-Ti are often portrayed as sadistic, malevolent creatures intent on dominating the world at all costs. The very image of the scaly, humanoid reptiles with venomous fangs and wicked, yellow eyes fills most people with dread. For Game Masters, this makes them the ideal antagonists: Alien in both appearance and motivation, they can easily, and with little explanation, be dropped into any campaign or adventure as the fiendish masterminds behind virtually every conflict the characters run up against. Unfortunately, this also tends to make them borderline caricatures of evil, their wickedness resembling nothing so much as the machinations of the moustache-twirling, dastardly villains of yore.

Casting the serpent people in such a superficial, one-dimensional light does a tremendous disservice to them and their timeworn culture, though. They are a society of long standing tradition, placing as much value in erudition as other cultures might place in martial prowess. Coming originally, as they do, from the Middle Kingdom, their society is feudalistic by nature, ruled over by a supreme monarch-an Emperor or Empress-and administered by faceless hordes of bureaucrats, scholars and imperial clansmen. Unlike the Middle Kingdom, this ruler is not considered the son or daughter of Heaven but is instead descended from a very real ancestor in their distant past. The Heavens and Hells of the human world abandoned them, and so they literally become their own gods, who are just as multi-faceted, complicated and inscrutable. Inevitably, this stirs up a moral whirlwind that would destroy those with less resilience. Yet, despite the chaos and spiritual ambiguity plaguing their peoples, the Yuan-Ti manage to not only thrive, but to create order and structure from all this. Art and literature are held in the highest esteem. Well-educated scholars come from all walks of life, regardless of breed, birth rank or social standing. And the arcane arts, despite being monopolized by the Ministry of Rituals, make the Yuan-Ti into some of the most formidable spellcasters ever known.

However, sinister times have recently fallen on the Yuan-Ti. Hei-An Da-Di, the dark lord of the north, makes his presence felt more than ever before. The Empress Wu, temperamental and unpredictable, continues to ignore the council of her advisors and sends legions of her elite soldiers out into the world to panic and terrorize the human kingdoms she so desperately hates. Meanwhile, two factions have arisen out of the shadows, one embittered by the stagnation of their culture, and the other unwilling to change in the slightest in order to save it. Both war over the ideals that will dictate the future course of Yuan-Ti history.

Player Characters will discover a wealth of possibility hidden within the vast empire of the Yuan-Ti. For the inquisitive, there is a new culture to study; for the diplomatically savvy there are new alliances and treaties to be negotiated; and for the bloodthirsty, there are new foes aplenty to kill. The Yuan-Ti are not born evil, but enough evil permeates their culture that characters may be busy for years to come just trying to eradicate it. And, maybe, they might make a difference.

As every Slayer's Guide focuses upon a single race of creature, this one takes a hard look at the Yuan-Ti. Inside you'll find information on: their culture and society, from their mythological origins to the state of the empire under the Empress Wu; their biology, uncovering the many mysterious breeds, their mating habits and the habitats where they reside; and on their own particular military methodology, describing the brutal methods used to spread their beliefs and ways. While useful to players with an interest in the Yuan-Ti, this book will benefit Game Masters much more considerably. Incorporating a compelling villain, much less an entire villainous species, has always been problematic to the conscientious storyteller, and of all the races the Yuan-Ti are probably one of the most difficult. Hopefully, the book you now hold in your hands will make this easier for you by shedding a new light on their beliefs, philosophies and goals, by making the race as a whole more rounded and balanced.

Finally, at the end of the book, you will also find a sample Yuan-Ti outpost called Bei Po Jian, designed both as a singular encounter and as the basis for a complete adventure. At the very least, it will give you a good idea of what a typical, if small, Yuan-Ti community looks like.

Da Orkz

Op Chaedor zijn ook verschillende stammen Orcs te vinden.

De meest beruchte zijn die van de Clan Dagaz,maar deze zijn ook helaas uitgestorven op enkele eenlingen na.

Hun verraad aan de Krey door samen te spannen met Oblivion werd hen uiteindelijk fataal en de jacht werd op hen geopend. (SR6)

Hun Totem werd ingepalmd door de Dimak Orcs die zich ver buiten het Kreygebied verwijderden om daar hun nederzetting op te bouwen.

Orcs zijn op zich zwaar aggressief en oorlogszuchtig, maar ,ze hebben geleerd van hun Dagaz broeders....

Eerst zorgen voor voldoende strijdkrachten, dan pas de macht laten gelden, ishun nieuwe strategie.

Gelukkig beschikken ze over voldoende Orkvrouwen om dit plan door te laten gaan.

Of de orks ooit nog een bedreiging zullen vormen voor de Krey valt te bezien... 

Alle plaatjes op deze site zijn exclusief gecreeërd voor Shadowrifts en zijn eigendom van Cauldron.