Cauldron_Home
Shadowrits_Home
Informatief
Spelregels
Allianties


Fin

 
Thorn Elves

Het Thorns levensverhaal begint van net na de Grote Portalshift. Het moment waar allerlei vreemde wezens en volkeren de wereld van Chae'Dor gingen bevolken. Onder hen was ook de vreemde groep waaruit later de Thorns ontstonden. De Krey afdeling bestond uit een groep Woudaanhangers die zich wensten te wijden aan de natuur en het leven in de stad opgaven om een woudelijke beschaving op te richten.Ook al was deze groepering klein op zich,ze werden uiteindelijk in de bossen gevonden door het vreemde rondzwervende ras, de Tho' Nar Gull waar ze na een tijdje van communiceren goed mee konden opschieten. De wezens die de zelfde ideologie hadden als de krey begonnen met hen samen te smelten en na enkele generaties waren er geen pure Krey of Tho' Nar Gull meer, maar thorns, de vereniging van al wat Krey en Tho'Nar Gull was.

De Thorns waren goed verscholen in de bossen en moeiden zich niet in de politiek van de Krey Steden of de Chaos Slums. Elke Thorn wijdde zijn leven aan de schoonheid van het bos, ze bewaakten het tegen indringers,verspreiden zaden,verwijderden rotte bomen, bosafval en andere taken die ten goede kwamen aan de natuur. Ook dieren werden geweerd uit een groot deel van het bos, doch beseffend dat dieren nodig waren werden de meeste onder gebracht in een apart stuk dat ze Tho'Di'Cha doopten, 'Het wilde woud'. In dat stuk konden dieren ongestoord leven en op elkaar jagen, alleen werd hun de toegang tot de rest van het woud ontzegt door welgerichte pijlen en Tho'kra's, het favoriete wapen van een Thorn Jachtkrijger. Soms werden er jachtpartijen voorzien die vooral de grensstreek zuiverden en de dieren duidelijk maakten dat ze daar weg moesten blijven. De jachten brachten hopen grondstoffen en voedsel mee voor de Thorns waarmee ze hun kleding en huisvoorzieningen maakten en zo weer een periode ongestoord konden leven.

Na een periode van leven op deze wijze werden ze opgemerkt door de Godin Werdia, een jonge godin, dochter van Magohr, heer der Balance, en zijn nicht Warda, dochter van Tatterdemalion en Davina.

De Halfgodin bewonderde de inzet van de Thorns voor de natuur en voorzag ook in de toekomst dat Balans de enige manier was om het leven in stand te houden. De visioenen van haar moeder, zieneres van de toekomst waren immers duidelijk: een alles verscheurende oorlog zou het leven op Chae'Dor vernietigen en een einde aan alle dingen brengen. Deze oorlog moest ten alle, koste vermeden worden, vandaar de noodzaak voor Balans tussen Chaos en Order.


Daarom schonk ze de Thorns 'het Hart van het Woud', een plaats van ultieme tranquiliteit; een plaats voor bewondering en besef van hun duidelijke taak. Het hart verkreeg magische eigenschappen die de Thorns de toekomst door zou leiden en zo de ultieme oorlog weten te weerstaan. Beseffend hoe belangrijk het Hart was voor Chae'Dor begonnen de Thorns met een versterkte bewakingsstructuur.. Anderen die het woud ook wensten te dienen maar niet tot de Thorns behoorden kregen minieme toegang tot het woud, maar niet tot het Hart, en werden gevraagd een societeit aan de rand te bouwen.Op deze manier werd er aan de rand van het grote woud een levende verdedigingscirkel gebouwd van huizen,wezens en hun leefwereld. Op zich sluw bekeken van de Thorns want deze wezens werden zo de eerste 'misbare' verdediging die zich met hand en tand zou verdedigen voor hun thuis en maatschappij. Mocht de vijand dan nog verder het bos indringen dan zou hij op de Thorns zelf stuitten die elke dag getraint worden op zo'n mogelijke gebeurtenis.

Wat de toekomst brengt weet niemand, maar voor de Thorns is het duidelijk, er moet een balans zijn tussen Chaos en Order, een oorlog onderling moet ten allen tijde vermeden worden anders kan de voorspelling waarheid worden: Het Einde ter Tijden

De Thorns hebben een uitgebreide cultuur, al laten ze die zelden aan iemand Non-Thorn zien. Hun verering ligt vooral bij het woud en Het Hart van het Woud. Daar doen ze geregeld een gebed of kleine mis voor om haar begeleiding af te smeken in de te nemen weg naar de toekomst. Voor de rest richtten ze zich soms ook tot de goden Magohr: Balance, de godin Warda (zieneres van de toekomst) en hun dochter Werdia: godin van de natuur. Alle andere goden zijn ze niet fanatiek tegen, maar interesseren hun gewoon niet. Thorns zijn geen godsdienstelijke schepsels in de zin dat ze alles doen voor hun god, het zijn geen fanatici. Het beledigen van een god van hun zou eventueel wel een boze blik of vuistslag kunnen uitlokken maar zelden een zelfmoordaanval. Het in het gevaar brengen van het woud is een andere zaak.Elkeen die het woud kwaad doet is ten dode opgeschreven, na een lange reeks martelingen om de verkeerdheid van zijn daden en leefwijze duidelijk te maken.

Thorns zijn meestermartelaars op dat gebied. Ze maken er een punt van om hun slachtoffer aan de rand van het bos op te hangen, gemutileerd om aan de rest van de wereld te tonen dat ZIJ er de baas zijn, en niemand anders; tot op heden is het een effectieve manier gebleken.

Voor de rest houden de Thorns zich bezig met muziek: drums, slagwerk en djembe's zijn hun favoriete muziekinstrulmenten, al durven er ook nogal een hoop een uitgeholde tak als instrument te gebruiken, al dan niet een kleine of grote tak.

Hun rituele dansen zijn dan ook een jaarlijks festijn, gepaard met schotels bosvruchten en ander lekkers om het woud te eren en het leven te danken. Het hele jaar oefenen ze zich in het voorbereiden van het ritueel om een nieuwe Jaarwisseling in te gaan, Het Tho Mar Ré.

De Thorns worden geregeerd door een raad, zo is het altijd geweest. De Raad heeft altijd toegang tot het Hart, de andere Thorns moeten dit, op de Tempelwachters na, aanvragen. De Raadsleden ( Tho'Di' Mar ) verschijnen af en toe in de Kreywereld om politieke verdragen aan te gaan met de Krey of de marauders, of om toe te zien op het leven in 'De Muur' die het woud beschermt. Meestal is er een ambassadeur toegewezen die de dagelijkse dingen regelt maar toch houden de raadsleden een scherp oogje in het zeil. De Tho'Di'Mar bestaat uit 7 Raadsleden, meestal te herkennen aan hun zwart/bruine kledij.

  • Nazz ( Direction )
  • Seasamin ( My Pleasure )
  • Teneya ( Perfection )
  • Hallaer ( Tall One )
  • Daminn ( Guidance )
  • Dessa ( Fertility )
  • Shally ( All seeing )

Verder zijn er de Tempelwachters, de Tho'Mo'Rin: de Thorns die rond het Hart patrouilleren en zo ook een hogere status hebben ten opzichte van de andere Thorns, omdat zij uitverkorenen zijn door hun moed en krijgskunst om deze taak te volbrengen.Het is de droom van elke Thorn met enige ambitie om ooit Tempelwachter te mogen worden.

Na de tempelwachters zijn er de ambassadeurs ( de Tho'Na'Di ), ook wel de Volkssprekers genoemd. Zij regelen het leven tussen de 'derden': de andere rassen die het woud wel in beperkte mate mogen betreden zoals bijvoorbeeld de druides en natuursympathisanten of ander wereldlijke gelovigen van Warda. Doch deze figuren mogen nooit het bos verder betreden dan aangegeven en overtredingen worden met de dood bestraft. De taak van de ambassadeur/ volkssprekers bestaat erin dat heel duidelijk te maken en de vrede tussen de Thorns en de andere volkeren te bewaren.


Alle anderen zijn gewone Thorns die het bos onderhouden en helpen bewaken. De wil van de Raad word nooit in twijfel getrokken, Thorns staan als 1 man achter elkaar en gaan zelden tegen elkaar plotten, of elkaar schade berokkenen, wetende dat dat nooit hun zaak ten goede komt.Van kinds af zijn ze opgevoed op deze manier en een andere denkwijze is dan ook uiterst zeldzaam, quasi onmogelijk. Indien er dan toch geschillen zijn tussen 2 of meerdere personen dan worden deze door een ritueel gevecht beslist, Altijd met de bedoeling de verliezer te vernederen en pijn te berokkenen, nooit om iemand te doden. Het rituele gevecht ( Tho' Noshh ) word door een partij uitgeroepen wanneer deze zich in het ongelijk gesteld voelt. De uitgedaagde mag weigeren maar dat brengt meteen een vorm van onbesproken gezichtsverlies met zich mee. Raadsleden mogen een 'Tho 'Loor aanduiden die in hun plaats strijd, indien zij zouden uitgedaagd worden, en dit om een raadslid nooit gezichtsverlies of respectsverlies te doen ondergaan. Een raadslid is immers een geeerd persoon.

Thorns gebruiken enkel nog 1 naam, hun lei en y aanhangsels hebben ze verworpen en kiezen hun naam in een vorm van betekenis. Op hun 19e levensjaar ondergaan zij het ritueel van Volbrenging, wat hun kindernaam omzet in een nieuwe naam die hun richting of gevoel aangeeft. Dit belangrijke ritueel heet een Na' Talis.

Verder is hun woonplaats gelegen diep in het woud. Hun vorm van stad, een collectie van boomhutten zowel op de gfrond als in de bomen gebouwd. Het gebied heet Nemorosus en de ligging ervan word volledig geheim gehouden om hun jongeren en levenswereld te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Het overlijden van een Thorn op natuurlijke wijze gaat gepaard met een ritueel. De oudere Thorn beseft op een moment dat zijn leven geen bijdrage meer heeft tot de maatschappij maar eerder een last is. Op dat moment roept hij over zichzelf de Tho'Mort uit, de grote Tocht. In een groot ritueel neemt hij afscheid van familie en vrienden en trekt dan zonder hulp het bos in, zover hij kan, om er in alle eenzaamheid en vrede te sterven... Een Thorn die sneuvelt in een strijd, voortijdig dus krijgt een begrafenisritueel, een Tho'Na mort

Thorns hebben geen echte huwelijksvormen.Ze gebruiken een soort van partnerselectie waardoor ze enkele jaren bij een partner blijven om die dan in te ruilen voor een andere wanneer ze vinden dat de tijd daartoe gekomen is. Sommige koppels blijven langer samen, sommige heel kort. Wanneer uit zo'n unie een kind ontstaat dan word het opgevoed in een speciale 'school', het Cubilo. Daar komen de ouders zo vaak ze willen op bezoek, alleen of samen.

Wanneer het kind oud genoeg is om zelfstandig verder te gaan word het in het dorp gelaten en kan het zo zijn eigen weg gaan, tot aan zijn Na'talis. Op deze manier verzekeren de Thorns zich ook dat hun kenmerken en talenten gedeeld worden met meerdere personen, in plaats van steeds kinderen te hebben met dezelfde personen.


 

Alle plaatjes op deze site zijn exclusief gecreeërd voor Shadowrifts en zijn eigendom van Cauldron.