Cauldron_Home
Shadowrits_Home
Informatief
Spelregels
Allianties


Fin

 
Knowledge is the power behind the Power...

Welkom reiziger, deel je kennis met ons en vertoef in ons midden..

De Alliantie der Wijsheid bevat vele soorten van Wijsheid.
MagiŽrs, Heksen, Alchemisten en Wijsheren, iedereen die bepaalde kennis bevat vind hier zijn hoekje in de Alliantie.
De Alliantie wordt vaak geraadpleegd door verschillende groepen en ordes voor hulp omtrent hun eigen problemen, terwijl de Alliantie op deze groepen beroep doet om hun eigen zoektochten van spierkracht te voorzien.
Alhoewel de Alliantie geleid wordt door het Triumviraat,zijn er verschillende Huizen of zelfs individuele figuren die op zich hun eigen deals en verbintenissen sluiten, tot grote ergernis van eerder vermeld Triumviraat.

De verschillende Huizen zijn :

Huize Magister

spelregels
basis

Dit is het MagiŽrsgilde vanouds. Iedereen met MagiŽrstalenten vind hier zijn plaats. Componenten,Spreuken, allerhande toevoegselen, hier wordt alles verzameld en bestudeerd. Volgens de oude geschiedenis werd dit huis lang geleden opgericht door ťťn enkele persoon die zijn enorme magische kennis wou delen. Zijn naam is verloren gegaan, maar men heeft nog steeds een plaats in de leerschool aan hem opgedragen. De Eerste MagiŽr is de leider van deze school.

MagiŽrs zijn personen die gebruik maken van mystieke energie en soms ook componenten om hun spreuken te casten. Dit laatste is vooral het geval bij de machtiger spreuken. Tegenwoordig hebben de MagiŽrs hun technieken verfijnd en hun kennis uitgebreid, zodat de basisspreuken enkel nog pure wilskracht nodig hebben. De meeste effecten van de MagiŽrs hebben een direct effect, en zijn slechts zelden subtiel te noemen.

Huize Herion

spelregels
basis

Dit is het Ritualistengilde. Deze Ritualisten gaan aan de hand van allerlei rituelen oproepingen doen aan de Goden of Oerkrachten. Hun krachten zijn niet zozeer op zichzelf gericht en werken eerder op grote schaal. Door hun nogal rustige natuur en andere manier van werken zijn ze enkele honderden jaren afgescheurd van de MagiŽrs, onder de toenmalige leiding van Herion. Toch is deze splitsing heel vreedzaam gebeurd, en tot op de dag van vandaag staan ze nog steeds op goeie voet met elkaar.

Ritualisten gebruiken mana energie om in rituele formaties hun voorstellen te doen aan de Goden, in plaats van wilskracht. Vele van hun machten moeten in samenwerking met anderen gebeuren, maar er zijn manieren om kleinere effecten te verwezenlijken op z.n eentje. Een Ritualist kan wezens oproepen voor bescherming, bescherming afroepen over een of meerdere personen en veranderingen teweegbrengen op grotere schaal.

Huis van het Licht

Regels en duiding voor Priesters : het Huis van het Licht

Dit is de kerkelijke vleugel van de Kennis. Gelovigen in goddelijke gaven krijgen via hun gebeden soms speciale gaven of inzichten. Hier staat de godsdienst centraal en de kracht die daaruit voortvloeit. Er is weinig sympathie voor de MagiŽrs, en nog veel minder voor de Ritiualisten. De geestelijken beschouwen deze laatste als goedkope imitators.

Priesters krijgen speciale gaven door Goddelijke interventies. Ze bidden voor hun krachten, die helend kunnen zijn voor lichaam en geest, of reinigend kunnen zijn op een iets directere manier...

Huize der innerlijke Wijsheid

basis en spelregels

Dit is het Huis der Wijsheren. Gespecialiseerd in Kennis, talen, legendes, artefacten en boeken. Hun macht in het fysieke stelt weinig voor, maar de wetenschap drijft hen tot ongeziene hoogtes.

Wijsheren maken vooral gebruik van talen, identificatieskills etc om hun nut meer dan te bewijzen. Voor kennis van niet magische dingen is dit de plaats om te zijn. Hun positie is zeer gerespecteerd door alle anderen

House of Vials

spelregels
basis

Dit is het Huis der Alchemisten. Kennis zit vaak ook in de dingen om ons heen. Alchemisten herkennen die dingen, in allerlei vormen, en proberen ze op verscheidene manieren te manipuleren. Ijzer kan sterker gemaakt worden, simpele vloeistof kan door stenen branden... Dit is slechts een klein deel van wat een Alchemist kan bereiken.

Alchemisten gebruiken hun kennis van de natuurelementen om brouwsels te gieten die verrassende eigenschappen kunnen bezitten. Ze gebruiken meestal een soort van labo, al is het klein, om hun soms gevaarlijke preparaten te brouwen. Ze werken zeer zeer weinig met magie (hoewel het kan gebeuren), en de magiegebruikers staan daardoor nogal neutraal tegenover de Alchemisten. Ze staan echter wel op goede voet met Huize Wijsheid, aangezien die ook de Kennis van de Alchemisten bijhouden.

Huize Agoras

basis en spelregels

Dit is het Huis der Ingenieurs. Deze personen weten aan de hand van gecijfer en denkwerk met verrassende constructies naar voor te komen die soms wel eens de hele wereld kunnen beÔnvloeden.

Ingenieurs hebben toegang tot .vreemde. wapens en materialen. Daardoor komen ze relatief veel in contact met de Alchemisten, maar over het algemeen worden de Alchemisten gewoon gebruikt om iets aan de constructies van de Ingenieurs toe te voegen.

Druidische Cirkel

spelregels
basis

De Druides zijn ťťn met de natuur en halen hun krachten uit de directe omgeving. Door een heel klein beetje energie uit een levend wezen of een plant te halen kunnen ze enorme natuurkrachten aanwenden, en door hun begrip van de natuur kunnen ze er ook uitstekend mee overweg. Het is een klein kunstje voor een DruÔde om eigenschappen van een dier over te nemen of met zo.n dier te communiceren.

Tombe van de Sluier

Regels en duiding voor Necromancers : de Tome van de Sluier

Necromancers wijden zich hier aan de leer van het menselijke al dan niet dode lichaam. Daar velen van de magiŽrs hun manieren afkeuren zijn zij eerder een los sympathiserend onderdeel van de Alliantie, hun kennis onmisbaar doch hun manieren verfoeid. Toch hebben ze enorme macht: ze kunnen met de doden communiceren, ze kunnen geesten aanroepen voor hulp en door hun enorme kennis van de dood en doodsoorzaken hebben ze dan ook een zeer grote kennis van genezing en vergiften.

Tegenwoordig hebben de Necromancers een nieuwe leider die probeert hun reputatie wat te verbeteren, een zeer moeilijke opgave gezien hun morbide macht en de misdaden van vroeger...

Coven of Nyshra

spelregels
basis

Dit is de heksengroepering. Aan de hand van kruiden, zalfjes en allerlei gekook in hun. cauldron. komen deze personen vervaarlijk uit de hoek. Hun motieven zijn niet altijd even eerbaar, geschuwd door velen in de maatschappij, maar toch hebben zij hun plaats verdiend in de Alliantie, en die houden ze krampachtig vast.

Heksen maken gebruik van kruiden, en magische eigenschappen van dieren (zoals bv. de poten van een spin of de bek van een raaf) om brouwsels te maken en zo hun doel te bereiken. Over het algemeen is dat doel niet echt eerbaar.. Toch, voor een liefdesdrankje of een middel tegen insecten kun je hier ook terecht.
 

Alle plaatjes op deze site zijn exclusief gecreeërd voor Shadowrifts en zijn eigendom van Cauldron.