Informatief
Spelregels
Fysiek
Mentaal
Behendig 
 Krachten van de Wijsgeren

“Wacht even, ik zoek het voor je op...” – Wijsgeer Motto

Als Meesters van het Mentale zijn de krachten van de Wijsgeren zelden opvallend. In plaats van een beroep te doen op hun Wilskracht om de wereld om zich te beïnvloeden hebben ze zich gespecialiseerd in het direct toepassen van Wilskracht op andermans geest. Vaak is niet meer dan een blik of handbeweging voldoende om hun macht uit te oefenen. Belangrijkste nadeel is dat hun krachten erg nauw luisteren en daarom in gevechtssituaties niet goed toegepast kunnen worden. Hun kracht komt uit dezelfde bron van interne wilskracht die Magisters en Necromancers gebruiken. Echter, hun krachten beïnvloeden niet de wereld om hun heen maar dalen direct neer op de geest van hun doel of doelen. Op hogere niveaus valt er niet gemakkelijk een geheim te houden voor de Wijsgeren, iets waar ze meestal dankbaar gebruik van maken om te zorgen dat hun geschriften accuraat en correct blijven. Echter, een Wijsgeer met wraakgevoelens is een geducht tegenstander...

Regeltechnisch: Krachten van de Wijsgeren vereisen geen incantatie of componenten. De geestbeïnvloedende krachten vereisen wel direct oogcontact gedurende de hele duur van het effect, en sterke concentratie. Beginnende Wijsgeren krijgen 15 Wilskracht om hun krachten mee te gebruiken.Wilskracht word beschouwd als het gebruik maken van externe energiebronnen en is dus gelijk aan Mana bvb...

Ebenezers Aegis

Deze kracht, als een van de eerste ontwikkelt, is simpel van toepassing maar heeft al veel Wijsheren het leven gered. Door een mentale blokkade in zichzelf op te richten kan de Wijsheer zich beschermen tegen geestesinvloeden van buitenaf. Gedurende 15 minuten kan de Wijsheer niet worden beïnvloed door aanvallen op de geest, incluis de krachten van andere Wijsheren. Zolang de mentale blokkade actief is, echter, kan de Wijsheer ook geen mentale kracht gebruiken: de blokkade houd niet alleen aanvallen van buitenaf tegen. Deze kracht mag ook niet worden ingekort: wanneer geactiveerd blijft de blokkade 15 minuten in stand, of de Wijsheer dit nu wil of niet.

De wijsgeer kan echter enkel de blokkade onderhouden en opstarten indien hij een Focus bij zich heeft. Deze focus kan eender wat zijn, een juweel, een boek, alles zolang de Wijsgheer het maar in de hand kan houden eens hij de blokkade wil oproepen. De focus moet gemaakt worden in een ritueel (dus door ritualisten) en zo gebonden worden aan de wijsgeer. Een wijsgeer mag enkel maar 1 focus in zijn bezit hebben en moet het maken ervan melden bij de leiding. Een mentale blok werkt dus NIET als de Wijsgeer zijn focus NIET in zijn hand heeft..

Wilskracht: 2

Bevel

De Wijsheer geeft een enkel bevel van maximaal 5 woorden aan een levend wezen, dat onmiddellijk moet worden opgevolgd. Dit beval mag niet resulteren in verwondingen aan het doel. “Laat je wapen vallen” is acceptabel, “Loop die kloof in” niet. Ook mag het geen dubbelzinnig bevel zijn. Als het monster te horen krijgt: “Laat je wapen vallen” en het monster heeft twee wapens in zijn handen dan is het monster verward maar onbeïnvloed en heeft ‘Bevel’ geen effect.

Wilskracht: 2

Geschreven Intentie

Een van de meest nuttige krachten van de Wijsgeren, en tevens degene die het wijdst verbreid is. Indien Wijsgeren een origineel document in handen krijgen van een auteur kunnen ze door zich een tiental minuten geconcentreerd het document te lezen niet alleen woorden maar ook de intentie lezen van de auteur (contacteer spelleiding). Zo zal een leerboek wellicht de intentie hebben om te verlichten te doceren, maar het zou ook vol met bewuste valsheden kunnen staan om de leerlingen het verkeerde pad op te sturen. Deze kracht werkt alleen met het origineel van het geschrift, of het nu geschreven is of gedicteerd aan een scribent. Kopieën dragen niet dezelfde significantie met zich mee, dus deze kracht zal falen indien hierop gebruikt (behalve wellicht een interessante blik in de geest van de gemiddelde verveelde scribent). Het wordt gezien als de verantwoordelijkheid van de ontvangende Wijsgeer in een bibliotheek om deze kracht in te zetten om de waarheidswaarde van geschriften te verifiëren alvorens kopieën naar andere bibliotheken worden gestuurd.

Wilskracht: 2

Inzicht

Tijdens het ontcijferen of vertalen van een geschrift mag deze kracht worden gebruikt om een inzicht te verkrijgen in de taal of codeschrift dat wordt vertaald. Indien er al een volledige of gedeeltelijke vertaalsleutel is gemaakt door de Wijsgeer kan deze door een ongestoord half uur te besteden aan het bestuderen van de tekst deze gemakkelijker te vertalen.De speler krijgt 5 letters per half uur naar zijn keuze vertaald. Mocht de concentratie van de Wijsgeer gedurende de spreuk worden onderbroken dan faalt de spreuk en wordt het voordeel van inzicht niet verkregen.

Wilskracht: 3

 

Alle plaatjes op deze site zijn exclusief gecreeërd voor Shadowrifts en zijn eigendom van Cauldron.