Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Clan Destino

Pijn,Verdriet,Wraak

Geschiedenis

Jargo Romansk

Jargo Romansk was een begrip op Aderion. Al op vroege leeftijd had hij een verfijnd gevoel voor wreedheid tegenover zijn leeftijdsgenootjes. Zich verhullend achter een lief kindergezichtje kon hij menige ouder zijn onschuld wijsmaken. Als hij iets had gedaan dat zo erg was dat zijn lieve gezichtje hem niet zou redden, had hij een andere methode. Bij zeer erge feiten legde hij zijn slachtoffers het zwijgen op. Zo pleegde hij al op jonge leeftijd zijn eerste moorden. Jargo groeide op als een stille, lieve jongen met heel veel verborgen wreedheden, die hij zorgvuldig maskeerde. Toen hij zijn adolescentie bereikt had kwam ook het punt waarin zijn verlangen naar wreedheden moeilijker geblust werd. Zijn ouders moesten eraan geloven, familieleden en ieder die te dicht in zijn buurt kwam of iets misdeed werd een statistiek.

De overheid begon echter lucht te krijgen van alles en legde de vele puzzelstukjes over de jaren samen om tot de conclusie te komen dat Jargo een seriemoordenaar was. Jargo werd ingerekend en ter dood veroordeeld, het nieuws werd tot een geweldige hype gemaakt want de overheid had weer eens iets goed gedaan. Jargo bracht zijn laatste maand door in een cel van het smerigste allooi, een publieke cel waar iedereen kon zien hoe de seriemoordenaar ingerekend was en kon boeten voor zijn daden. Het publiek beschimpte hem elke dag, gooide soms stenen of rot fruit, terwijl de bewakers even 'toevallig ' de andere kant opkeken... Jargo haatte de mensheid. En toen kwam zijn redding, midden in de nacht, vlak voor zijn executie kwam Selene Drabonasti tot hem.Ze had haar zinnen gezet op een nacht met een man van zijn allooi en zorgde ervoor dat hij met haar kon ontsnappen. In een passioneel liefdesspel werd hij tot Kindred gebracht, op het hoogtepunt van hun extase en hiermee was een gesel voor de mensheid geboren.

Jargo en Selene bleven niet samen, aan zijn lot over gelaten ontdekte Jargo zelf alle voor en nadelen van het vampier zijn. En hij besefte maar al te goed dat hij niet onoverwinnelijk was nu, zijn gaven zouden hem kunnen helpen, maar meer niet. Hij besloot een genootschap op te richten, een clan van broeders waarbij hij zijn grote droom, de mensheid pijn te berokkenen, kon volbrengen.

Hij overviel gevangenentransporten, zette ter dood veroordeelden vrij, en verzamelde een scala van moordenaars, dieven en verkrachters om zich heen, hen allemaal tot Kindred makend zodat hij omringd was door mensen van zijn slag. Hij zorgde ervoor dat ze allemaal iets zwakker waren dan hemzelf, maar toch nog sterk genoeg om de gewone mensheid te beduvelen, en dat deden ze. Clan Destino zag het levenslicht, verscholen tussen de dagelijkse dingen des levens.

Orchid - Dievegge

Geleid door Meesterdief Orchidus ontstond deze tak van de clan, gespecialiseerd in het stelen van andermans goed. Behendigheid, snelheid en sluwheid zijn belangrijk wil je een meester dievegge worden. Vooral het onzichtbaar kunnen blijven en één worden met een schaduw heeft lange training nodig vooraleer je hier meester in wordt. Een dievegge kan de taak opgelegd krijgen waardevolle objecten te bemachtigen of juist ongezien in een beveiligd gebouw te komen.

Aderlater - Levens beroven of martel specialisme

Geleid door Sinnor Bradista, een meester in het verlengen van iemands leven, zodat ze langer gemarteld kunnen worden. En het laten eindigen van levens op de meest pijnvolle manieren. Martel specialisme is hier een benodigde factor in. Vijanden van de clan belanden hier snel, maar ook onschuldige slachtoffers eindigen hier.

Uitheem - Mensen handel

De Destino's zijn echte fijnproevers op het gebied van bloed. Ze weten precies welke factoren er nodig zijn voor een bepaalde sensatie. Hoe meer angst, des te zoeter het bloed. Is het slachtoffer jong gejaard? Des te dunner het bloed, dat het uitstekend maakt voor mogelijk bloedtekort. Maagdelijkheid? Des te pittiger is de smaak. Dit perfecte zintuig voor fijnproeven maakt de leden erg gewild bij de andere clans die vaak gebruik maken van bloedimport. Uitheem is misschien minder gewelddadig maar kidnapping en mensenhandel is hun dagelijks plezier.

Macht en welvaart

Ook de passie voor macht groeit ondanks hun principes. De hang naar geld, macht en waardevolle objecten om van hun leven een groter genot te maken, zorgen ervoor dat de overige clans gebruik kunnen maken van de vaardigheden van de Destino's. Maar ook staatshoofden, landeigenaars, gewone mensen van enig belang huren de diensten van deze clan in, onwetend van hun vampierschap, wel bekend met hun reputatie vol succesvolle opdrachten. Zo worden ze ingehuurd voor mensenhandel, moord, diefstal of zelfs het verzamelen van informatie door middel van spionage en schaduwen. De Destino's zijn voor de ingewijde buitenwereld een gilde van handelaars, in bloemen,medische spullen of buitenlandse gerechten. Specialisten in hun vakgebied, en voor de niet ingewijde gewoon handelaars die te dure prijzen vragen en zelden wat verkopen, of die bestellingen nooit kunnen leveren omdat ze natuurlijk nooit echt deze zaken verhandelen en enkel als front gebruiken.

Verscholen als onschuldige leden van de maatschappij, hun misdaden gewist door lijken achter te laten met hun beschrijving,alsof de originele bandieten dood zijn, zo volgen zij allen Jargo's voorbeeld: Verdriet zaaien onder de mensheid badend in de aanblik van onschuld...