Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

De Servanians

Vrijheid, Blijheid, Kunst

Geschiedenis

Een bijzondere clan is ontstaan toen de clans steeds meer gingen specialiseren. De steeds grotere drang om macht betekende meer eisen en een strenge opleiding wat betreft opvoeding van mens tot waardige vampier. Wanneer er een poging werd gedaan om de jonge, roekeloze vampier Noah Servan op te leiden tot Nonati in de Hermetus clan, mislukte dit rampzalig. Noah liet zich niet commanderen of regels opleggen en besloot zijn eigen weg te gaan, in plaats van een taak te vervullen in een clan. De clan bestrafte hem voor zijn ongehoorzaamheid en roekeloosheid. Ondanks de bestraffingen en waarschuwingen bleef hij doorgaan. Tot het echt uit de hand liep. Door op brute wijze zijn Genitor te vermoorden, ontving hij het merkteken en werd de jacht op hem geopend. Echter met zijn vaardigheden wist hij de jacht steeds opnieuw te ontlopen. Bij zijn daden en visie op het leven "Be free, feel free" kreeg hij zoveel aanhang hij besloot om een community op te zetten.

Noah werd het gezicht van een rondtrekkend gezelschap dat zich in alle steden aanbood. Hierdoor was het ineens niet meer zo makkelijk om hem te 'straffen'.

The community of Sudden Wonders.

De ontstane community, die zich de Servanians noemen, bestaat uit een gezelschap van roekeloze vampieren en onwetende fans die genieten van het eeuwig durende leven, maar vooral van het leven zonder regels. De visie 'laat je geen regels opleggen' en 'doe wat je niet laten kunt' leidt vaak tot grote gezelligheid, hangen, drinken en genieten in het karavaankamp. De community is erg hecht en zorgt voor elkaar. Ze trekken vooral andere artiesten aan, zangers, dansers, goochelaars en charlatans die iets te bieden hebben om zo de animatie te verzorgen op de vele feesten en braderieën. Het grote publiek houdt van hen, maar vooral van hun charismatische leider Noah, die als een ster behandeld wordt.

De hele groep leidt een zwerversbestaan, maar zeker geen arm bestaan. Hun fans komen elke avond langs en brengen hun voedsel, drank en gezelschap, waarbij het samen zingen vaak eindigt in nachtelijk gekerm wanneer er vrolijk 'gedronken' word na een bepaald uur.

De vele talenten Artiesten zoals de Kindred in de Community geven niet echt veel om regels en rechten, ze hebben de vrijheid des levens en willen dat iedereen deze bezit. Hierdoor komen ze vaak in conflict met de andere clans die bang zijn dat Noah de maskerade zal breken in een onbewaakt moment, ze zijn helemaal niet te spreken over het aantal 'bekeerlingen' die uit die clan onzorgvuldig voortvloeien. Maar er iets aan doen is moeilijk en dat beseffen ze. Daarom wordt er vaak geprobeerd te onderhandelen en akkoorden te sluiten. Tot Noah zich er weer eens niet aan gehouden heeft. Hoe het verder loopt met deze groep zal de tijd uitwijzen...