Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Clan Vlos'Onhir

HiŽrarchie,Geloof,Gehoorzaamheid

Geschiedenis

Het begon allemaal bij Imaythrin, een hoog gerangschikte ritualiste van Drowhuis Myhtkerion.

Op een geweldadige nacht besloot zij tijdens een groot ritueel voor Lloth, hun godin, hun Matron Chiana te vermoorden, om zo in macht en aanzien te stijgen. De aanslag verliep vlekkeloos, onder de ogen van verscheidene toeschouwers, en Imaythrin kon zichzelf tot Matron kronen. Heel wat beroering ontstond toen Chiana als ondode terugkeerde, geholpen door de Nacht Elfen. Imaythrin voelde zich bedreigd. Die nacht werden zij en haar erewacht benaderd door Lucien, vertrouweling van de Contessa. Een aanbod werd gedaan dat de overlevingskansen van haar Huis vergrootte. Imaythrin aanvaardde de gevolgen en werd tot Kindred gemaakt, nu sterker dan ooit om haar positie te handhaven en eventuele bedreigingen van Chiana het hoofd te bieden.

Imaythrin kon echter de bestaande rangen niet behouden. Een revolutie in het drowhuis begon, met verscheidene partijen, waarvan sommigen haar verloochenden en vasthielden aan de teruggekeerde Zombie Chiana, anderen voelden niets voor een ondode Matron en keerden Chiana de rug toe. Om elders een nieuw Huis te stichten: Rylindar.

Imaythrin besloot dat dit zo niet zo verder kon, de verdeeldheid was verkeerd en tegen al haar idealen in. Dit was niet zoals de Drow hoorden te leven. Ze besloot zich te gaan richten op haar nieuwe krachten, en de kennis over de 'andere kant'. Ze bleef Lloth aanbidden, maar gaf zichzelf ook aan de weg van het Bloed, en kroonde zichzelf tot Vlos Jabbress. In haar Huis koos ze verscheidene vertrouwelingen, die haar zouden steunen en niet voor verdeeldheid zouden zorgen. Hen leerde ze de Weg van het Bloed, door hen Kindred te maken....

Clanstructuur

Vlos'Jabbress

De Matron is tevens de Vlos'Jabbress, Meesteres van het Bloed. Zij heeft machtige bondgenoten buiten het Drowhuis en dat weten alle Drow. Zij is de absolute leidster van het Huis en beslist de politiek die ze gaan voeren.

Vlos'Dalharil

Onder haar staan de Vlos'Dalharil, de Dochters van het Bloed. Zij zijn de 'luitenanten' van de Matron. Ook hun wensen worden steeds opgevolgd en zij zijn enkel aan de Matron verantwoording verschuldigd. Vlos'Dalharil hebben elk een aspect van de clan onder hun hoede, de een zorgt voor de Slaven en geschillen binnen het huis, de ander voor de politiek buiten het huis, terwijl weer een ander zich bezig houdt met de wapenfeiten of militaire zaken.

Vlos'Clorii

Onder de Vlos'Dalharil staan de Ritualisten: de Vlos'Clorii. Zij houden zich bezig met alle offeringen zowel aan Lloth als het vereren van het Kindred zijn. Zij voeren allerlei rituelen uit wat hun Kindred schap beschermt tegen allerlei gevaren zoals zon of daglicht, en zoeken naar andere toepassingen wat betreft de combinatie van vampier zijn en ritualisme. De kracht van de Drow ligt ook juist in deze toepassingen, want het gebruik van Rituelen en Magie word bij Kindred zelden of nooit toegepast. De Vlos'Clorii nemen door hun verering aan Lloth ook meteen de mantel van priester op zich, iets wat in Magische kringen vaak nogal gescheiden word. Verder beschikken zij niet over Magiers of andere magie gebruikers.

Vlos'Barra

De Vlos'Barra zijn de stille moordenaars van de Drow. Hier nog effectiever dan in hun vorige bestaan, want zij mengen de kunst van het assasineren met de krachten van de Kindred. Aan hun hoofd staat een Vlos'Dalharil. Vlos'Barra zijn voornamelijk mannen, maar ook vrouwen hebben hier een mogelijkheid tot toetreden. Echter hier verliezen zij hun status en zijn evenwaardig aan de mannelijke moordenaar. Enkel de Vlos'Dalharil staat boven hen allen.

Vlos'Glenn

De Vlos'Glenn zijn de gewone strijders, al zijn ze ver van 'gewoon'. Op dit moment zijn allen nog zwaar aan het experimenteren met hun pas gevonden krachten, maar eens de gewone Drowkrijger zijn volle Kindred krachten de baas is zullen deze strijders vrees inboezemen bij alle vijanden.

Vlos'Rothe

Als laatste zijn er de Vlos'Rothe. Dit zijn de slaven die al het manuele werk doen voor de drow. Zij zijn geen Kindred, maar voedselzakken, geketend voor eeuwig aan hun meesters tot ze sterven. Op zich hebben ze weinig te kort wat eten en gezondheid betreft, een slaaf word goed gevoed en onderhouden, aan zwakke slaven heeft men niets. Maar vrije wil en vrijheid zijn dingen die ze nooit meer zullen meemaken. Ze worden ook door een Vlos'Dalharil en enkele Vlos 'Barra geregeerd en dienen het algemene nutÖ

Woongebied

De Drow houden zich schuil in het grottenstelsel nabij de stad. Iedere burger weet dat ze daar zijn, al weten ze niets af van het vampirisme, en iedereen mijdt die buurt als de pest. Doordat ze er pas recentelijk neergestreken zijn heeft nog geen enkel instantie iets tegen hen ondernomen, maar met de demonenoorlog lopende is dat ook niet verbazingwekkend. Wat de toekomst brengt zal men spoedig weten...

Spelwijze

De drow manier van leven zoals hij is beschreven in verscheidene fantasyverhalen en settings blijft behouden. Echter, we staan er als leiding op dat dit ook effectief zo gebeurt en alle characters die zich niet aan de manier houden zullen vroegtijdig aan een einde komen. Drow zijn trouw aan hun Matron. Deze drow nog meer dan ooit tevoren want van haar hebben zij de weg naar het eeuwige leven geschonken gekregen. Characters die een instabiel drowhuis proberen te creŽeren en eigen projectie van character belangrijker vinden dan het effectief uitspelen van een drowhuis zoals het hoort, denken beter twee maal na voor dat ze deze clan kiezen. Patriarchs etc, worden niet aanvaard, de mannen volgen de weg van de Drow.

We hopen hiermee een duidelijk standpunt aan te tonen....