Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Knights of Vandarve

Eer, Loyaliteit, Gerechtigheid

Geschiedenis

De Ridders van Vandarve was een oude ridderorde op Aderion, bijna met uitsterven bedreigd. Hun leider, Marcus Oldenfeldt, verloor stilaan de kracht van de jeugd maar bleef hopen dat op een dag de jongelingen zouden toestromen om in hun voetsporen te volgen. Helaas, niets was minder waar.

De oude Orde verloor aan macht en aanzien, ten voordel van de vele nieuwe ridderordes die op Aderion bestonden. Hun propaganda was duidelijk: "wij zullen de demonenplaag verdrijven, wij zullen het Zwaard vinden..." en zoals vaak gebeurt vonden de inzichtloze burgers deze vernieuwende evolutie veel interessanter dan de oude vaste waardes. Doch, een oude leeuw heeft nog steeds tanden, en dat ging gepaard met een onverwachte ontwikkeling.

Op een nacht kwam Selene tot Marcus, tot degene wiens Orde vroeger had gejaagd op haar soortgenoten, voor zij ook bekeerd was. En ze nam hem tot haar na een vreselijk gevecht, waarbij de arme ridder bij voorbaat kansloos was. Uiteraard had ze verder geen intresse in Marcus, hij was niet van haar strekking, ze wou enkel de Orde de fatale klap toebrengen door hem uit te schakelen, gepijnigd dat hij geworden was wat hij ooit zo haatte. Doch, ze had Marcus verkeerd ingeschat.

Alhoewel inderdaad vampieren misschien als 'slecht ' kunnen worden aanzien, vond Marcus na een grote Zielezoektocht dat het de acties zijn die men doet waarop men afgerekend wordt, niet op hetgeen men is. Hij besloot zijn visie te gaan staven, door zijn eigen clan op te gaan richten, gebaseerd op de Oude Ridderwaardes en om zijn nieuwgevonden macht te gebruiken om de Demonen en ander kwaad te verslaan. Hij zou hun met gelijke wapens bestrijden, daarvoor zwoer hij een Eed, in naam van alle onschuldigen.

Hij zwierf rond op slagvelden, op zoek naar nobele krijgers die op stervens na dood waren. Telkens hij een goede ziel vond bood hij hem de keus aan: te vechten voor de mensheid en te leven als een ondode, of te sterven als een waardig man, op datzelfde slagveld. Hierdoor kon hij over de jaren heen een nieuwe Orde oprichten van enthousiaste gezellen. De Ridders van Vandarve werden een kracht voor het Goede.

Interne Conflicten

Naargelang de Ridderorganisatie groter en machtiger werd, viel ze ook op bij de andere clans. Verscheidene vergaderingen werden geroepen om een eind te maken aan deze Kindred, ook al was dat een zwaar vergrijp tegen de wetten van de onsterfelijken. De occasionele moord / ongeluk op een Kindred kon gebeuren, het uitroeien van een gehele clan was iets anders, zeker als die zo bekend was in het hele rijk. Men besloot een onderhoud te hebben met deze Orde en het duurde niet lang of men bevond zich rond de tafel, in een 'staakt het vuren' gesprek. Marcus begreep het standpunt van de vampieren en ook al wou hij ze liefst allemaal naar de hel zenden, hij wist maar al te goed dat hij eigenlijk kansloos was tegenover de vele clans, die zeker zouden samenspannen indien hij een aggressiedaad beging. Dus tactisch als hij was besloot hij in het Verdrag mee te gaan, met de intentie eerst af te rekenen met de Demonen en alle andere vormen van het Kwaad, om dan later te zien hoe de zaken stonden en het Verdrag te breken, op basis van zijn eerdere gezworen Eed alle slechtheid uit te roeien, ook indien hij die met gelijke wapens moest bevechten...

Rangen in de Orde

Ordonist

Een Ordonist is een niet wapenkundige medewerker va nde Orde. Dit kan iemand zijn die de burcht Vandarve onderhoud, of een lijfeigene die in naam van de Orde zijn land bewerkt. Sommige zijn Kindred onder hen maar niet allemaal.

Wapenknecht

Indien hij nog geen wapenkennis heeft begint de jongeling steeds als wapenknecht en word hij onderwezen in de verscheidene wapenkunsten. Later, wanneer hij zijn training succesvol heeft afgesloten, wordt hij tot ridder geslagen. Pas als hij stervende is door strijd of te oud wordt (40 ongeveer), krijgt hij het aanbod om Kindred te worden.

Ridder

Een Ridder van Vandarve is bedreven in de krijgskunsten, wapenfeiten en sociale omstandigheden. Hij heeft trouw gezworen aan de idealen van Vandarve en aan hun uitvoerder, hun Grootmeester: Marcus. De ridder zal alles doen om deze idealen te bewerkstelligen... Een ridder is soms Kindred, maar niet altijd. De ridder die Kindred zijn zijn verenigd in de Inner Circle, een geheim genootschap onder de eigen Ridders.

Grootmeester

Alhoewel de Clan geleid word door Grootmeester Marcus heeft hij ook nog andere Grootmeesters, allen daarvan zijn Kindred. Zij geven soms leiding of lessen, of soms staan ze in voor bepaalde taken, gebieden of opdrachten. Allen zijn ze trouw aan Marcus en staan ze voor gerechtigheid en het Goede.