Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Clan Hermetus

Kennis, spionage, heimelijkheid

Geschiedenis

Hoe Clan Hermetus is ontstaan en wie er aan het begin van deze groep vampieren staat is vast en zeker te vinden in de grote bibliotheek, het Magnifica, het centrum van Hermetus, waar zich een enorme schat aan informatie en belangrijke voorwerpen bevindt. Maar aangezien de meeste leden van de Clan daar geen directe toegang tot hebben is deze geschiedenis alleen aan diegenen bekend die deze hebben meegemaakt.

De Clan heeft als doel het vergaren van macht door kennis. Clan Hermetus hoeft niet openlijk de macht in handen te hebben, maar wil wel over alles iets te zeggen hebben. Ze treden liever op als adviseurs en raadgevers dan als directe leiders. De kennis die ze bezitten gebruiken ze niet direct zelf. Ze beweren neutraal te zijn maar hun eigenbelang staat uiteraard voorop. Ze verkopen kennis aan de hoogste bieder. Of natuurlijk aan degene waar zij verkiezen mee samen te werken.
Het centrum van deze clan is het Magnifica, een groot gebouw waar de kennis en voorwerpen, die constant worden vergaard door alle clanleden, worden bewaard. Alleen de Liberi hebben hier toegang toe, geen enkel ander clanlid is toegestaan in het Magnifica. De Liberi zijn oude vampieren die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald gebied van kennis en ook letterlijk in een wereld of groep landen. De kracht van deze clan licht in de heimelijkheid en vooral ondoorzichtigheid. Geen enkel clanlid kent de gehele clan.

Clanopbouw

Deze rangen hebben niets te maken met het spelsysteem en zijn enkel voor de interne orde. Een volleerde Kindred kan dus evengoed een nonati zijn bvb.

Nonati

Onderaan staan de Nonati (nieuwgeborenen). Een Nonati kent alleen zijn maker (Genitor), verder weet hij niet wie nog meer vampier is. Kort nadat een Nonati tot vampier is gemaakt, krijgt hij van zijn Genitor een training in lezen en schrijven, (onopvallend) observeren, en verslag schrijven (de observatie en interpretatie uit elkaar halen en apart vermelden). Hij krijgt een plek in de maatschappij toegewezen, dan wel houdt zijn huidige beroep. Nonati zijn onopvallende mensen, waar je zo over heen kijkt, die je snel weer vergeet. Ze bevinden zich op plaatsen waar veel informatie wordt gewisseld: als waard/personeel in een taveerne of herberg, als leraar, genezer, bediende, en ook andere beroepen. Om de zoveel tijd wisselen ze van plek om niet op te vallen. De Nonati observeren en schrijven verslagen, dagelijks. Deze verslagen sturen ze per postduif naar een voor hun onbekende plek, of leggen ze op een afgesproken plek. Nonati krijgen soms ook andere opdrachten (meestal anoniem): iemand in de gaten houden, bij een bepaalde gebeurtenis aanwezig zijn (en uiteraard er verslag van doen), soms ook om een bepaald voorwerp te stelen en ergens op een plek achter te laten. Ze weten niet van wie de opdracht komt en ook niet waarvoor deze dient. Wel weten ze dat als ze succesvol zijn met deze opdrachten, ze kunnen stijgen tot de rang van Genitor.

Genitores

De Genitor heeft bewezen loyaal en nuttig te zijn. Zodra een vampier Genitor wordt, krijgt hij van zijn maker wat meer te horen over Hermetus. Hij hoort van het bestaan van het Magnifica en krijgt meer informatie over het hoe en wat van zowel het Magnifica als Clan Hermetus. Bijvoorbeeld krijgt hij ook te horen wat zaken zijn die in het oog worden gehouden in het gebied waar hij zit. Het voornaamste doel van de Genitor is het maken van nieuwe vampieren. Veel Genitores verlaten hun plek (tenzij die erg nuttig was) en vinden een nieuw beroep waarin ze zo veel mogelijke kinderen kunnen vinden. Slavenhandelaren, schuldeisers, bordeelhouders, impresario's zijn bijvoorbeeld mogelijkheden. Elke Genitor houd zijn Nonati in de gaten en leest hun verslagen. Hij zal belangrijke stukken onderstrepen en mag eventueel zelf actie ondernemen, dan wel zijn Nonati opdrachten geven. Maar dit alleen als het erg belangrijk en dringend is. Verder kan een Genitor kiezen om zich te gaan specialiseren. Mogelijke specialisaties zijn: dief, moordenaar, spion, bewaker, diplomaat, geleerde. Voor Genitores zijn er twee mogelijkheden om over te gaan naar de volgende rang. Op het moment dat al hun kinderen stijgen tot Genitor (en ze dus hebben bewezen goede keuzes te maken) of door succesvol te zijn in andere taken.

Averni

De op een na hoogste in rang zijn de Averni. Zij hebben toegang tot een hoop kennis: zij lezen zowel de verslagen van hun kinderen, als van de kinderen daarvan. Elke Avernus doet dat en maakt een samenvatting van elk verslag. Bovendien kan een Avernus boeken en voorwerpen opvragen uit het Magnifica (via de Scriptor). De Averni hebben meerdere taken en zijn meestal gespecialiseerd in één ervan. Ze hebben soms nog een positie in de maatschappij, vaak een die de andere ondersteunt. Bijvoorbeeld: eigenaar van een aantal herbergen (waarvan de herbergier…..), directeur (in naam) van een bedrijf dat geld leent, enz. Het is wel mogelijk om een eerdere positie te handhaven, maar gebeurt niet vaak. De Averni onderhandelen over de te verkopen kennis (diplomaten), wreken hun doden en bestraffen ontrouwen (moordenaars), dan wel geven opdracht daartoe. Zij bewaken de hoogste klasse (de Liberi) mochten deze zich vertonen (bewakers), leggen zich toe op het stelen van belangrijke voorwerpen (ook mogelijk voor Genitores). Slechts één van hen ziet alle verslagen, dat is de Scriptor die de verslagen catalogiseert. Hij is de leiding naar de buitenwereld toe en zal de meeste belangrijke beslissingen nemen. Hij heeft de meeste omgang met de Liberi en weet samen met de bewakers waar het Magnifica is. De Averni vergaderen als de Scriptor een vergadering bijeenroept, uiteraard gemaskerd of op andere manier onherkenbaar gemaakt. De kracht van deze clan ligt niet zozeer in lichamelijke kracht, maar in het feit dat geen enkel clanlid de hele clan kent.

Liberi

De Liberi zijn de geleerden die in het Magnifica wonen en studeren. Zij hebben in principe toegang tot alle informatie, maar doordat het zoveel is (en blijft groeien), heeft ieder zijn specialisatie. De Liberi bemoeien zich niet veel met de buitenwereld, maar elk bevel van hun (of veto) geldt en wordt direct opgevolgd. Er worden nauwelijks vampieren toegelaten tot deze rang, aangezien de Liberi onsterfelijk zijn blijft hun aantal redelijk constant. Een speciale plek onder de Liberi heeft de Archivaris, die de catalogus codeert en de boeken/voorwerpen op hun plek binnen het Magnifica zet. Hij leest hiervan weinig en komt voor de veiligheid van de clan nooit het Magnifica uit.

Strafsysteem

Om ervoor te zorgen dat de vampieren loyaal blijven is er een systeem van straffen. De eerste keer dat een vampier een bevel niet opvolgt dan wel iets anders doet wat niet mag, ontvangt hij een waarschuwing. De waarschuwing komt in de vorm van een teken dat ergens in de buurt van de vampier wordt aangebracht (op een stukje papier, op de muur, de deur, in een nieuw kledingstuk etc.) Het is gebaseerd op de vorm van een staak door een cirkel maar lijkt wat op een oog en wordt het Waarschuwend Oog, of het Boze Oog genoemd. De tweede keer ontvangt de vampier op dezelfde wijze het volgende teken: het Kruis van Ontrouw. Ook hier weer een staak, maar dit keer met een staak er haaks op en een pijl naar beneden. Dit teken lijkt erg op een kruis en heeft tot het bijgeloof geleid dat vampieren niet tegen kruistekens kunnen (aangezien elke vampier van Hermetus schrikt bij het zien van een kruis in zijn directe omgeving). De laatste waarschuwing is eigenlijk al het doodsvonnis. Het kruisteken wordt op de huid van de vampier gezet, wat een prijs op zijn hoofd (of as) zet voor elke vampier. Verschillende vampieren krijgen opdracht hem te doden (dit geldt ook als test om te stijgen in rang bijv.) en het enige waarvan de vampier nog zeker kan zijn is zijn naderende dood.