Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Clan Morogasso

Macht,Aanzien,Stijl

Geschiedenis

Een rijke handelsfamilie

Aan de oorsprong van de Morogasso vampieren staat Nebel Morogasso. Hij besloot zich te vestigen op Muran. Om hier acceptatie en invloed te krijgen, trouwde hij zich in in een welgestelde handelsfamilie(ZardassiŰrs van Muran). Salantaya, recentelijk weduwe geworden had niet lang nodig om de voordelen van samenwerking met Nebel in te zien en zorgde ervoor dat alle bruikbare familieleden vampier werden. In eerste instantie richtte de familie zich vooral op het verdienen van nog meer geld via handel en leningen, maar met het steeds luxer worden van hun omstandigheden, verlegde hun aandacht zich naar het verwerven van macht. Hun sterke positie in de handel zorgde ervoor dat ze contact hadden met machtshebbers en adel, zonder dat ze zelf toegang hadden tot die posities.

Eerste strijd (angst en geruchten)

Ergens na die begintijd, begon het op te vallen dat geen enkel lid van de familie ouder leek te worden. Een van de dienstmeisjes praatte haar mond voorbij over de wat angstaanjagende kanten van de eetgewoonten van de familie, en er ontstond een sfeer van angst en wantrouwen rondom de familie Morogasso. Die ontaardde uiteindelijk in het verbranden van hun familiehuis en -bezittingen en zelfs een aantal familieleden (die niet tijdig weg konden komen) door bange inwoners van Zardas-la. De handelscontacten in de stad van de familie trokken zich voor een deel terug, op een aantal na. Vanaf dit moment trok Nebel zich meer terug en had in het openbaar Cirion, de oudste zoon de leiding. Tevens werd het personeel ingelijfd bij de familie (als vampier). Er werd een nieuw (groter) familiehuis gebouwd, vlak buiten de stad. De familie ontwikkelde een voorkeur voor elven/Andir (als voedsel), die weliswaar moeilijker te krijgen waren, maar minder problemen opleverden.

Tweede strijd (interne conflicten)

Onderlinge spanningen tussen diverse familieleden (ondertussen aangevuld met aangetrouwde leden en enkele geadopteerde) tezamen met ontevredenheid bij het personeel (dat het na een lange tijd zat om te bedienen en gehoorzamen) was zorgde voor een strijd binnen de clan. Nebel zorgde er met een kleine groep voor dat de familieleden die het niet met hem eens waren uit de weg werden geruimd. Het personeel dat de strijd overleefde werd opgenomen in de familie en kreeg ook de familienaam. Een van de personeelsleden (Ernesta), die niet had meegewerkt aan de opstand, werd hiervoor beloond met een positie als hoofd van de huishouding. Zij zorgde voor een nieuwe lading personeel. Dit personeel kreeg binnen de clan een gelijke status met de familie, maar werd door Ernesta in de gaten gehouden, om de kans op een nieuwe opstand te voorkomen. Ontevredenheid onder het personeel werd direct streng bestraft, bij herhaling met de dood. De familienaam Morogasso werd niet meer gegeven aan nieuwe leden.

Adel

Ondertussen deed de familie nog steeds goede zaken, ze had meerdere handelsvestigingen in verschillende steden, een aantal huizen binnen en buiten de stad. Ze hadden een sterke positie en waren regelmatig te gast bij verschillende belangrijke mensen. Toch hadden ze nog steeds geen toegang tot die posities of tot de adel. Er werd besloten om adel in te lijven bij de familie. Salantaya slaagde daarin met contessa Maria di Allegro.

De contessa

De contessa veranderde direct een aantal dingen. Ze gebruikte het fortuin van de Morogasso om nieuwe mensen aan te trekken: ze investeerde in kunst, alchemie, magie, wetenschap, architectuur etc. Uit verschillende beroepen trok ze talentvolle mensen aan om voor de Morogasso te werken. Ze liet de bestaande huizen herbouwen met meer grandeur en luxe. Zo vulde ze het bestaande netwerk van de familie aan met mensen die na een tijdje belangrijke posities (in verschillende lagen van de bevolking) gingen vervullen. Een aantal ervan gaf ze een positie op het Illidi, de Grote Universiteit die ze liet bouwen in Zardas-la. Aangezien het Illidi ook de enige universiteit was, had ze hiermee in een klap controle over de vorming van mensen die belangrijk waren voor het land. Dit netwerk breidde zich uit en na verloop van tijd waren de mensen op belangrijke plekken allemaal op de een of andere manier bekend met de contessa en de Morogasso. Via het verlenen van gunsten, chantage en omkoperij zorgde de contessa en de Morogasso ervoor dat iedereen op de een of andere manier afhankelijk was van hen. Het werd het een onofficieel gegeven, dat je bij de Morogasso moest zijn als je iets wilde bereiken, op welk gebied dan ook. Ook gaf de contessa extravagante feesten voor de adel en andere genodigden en zorgde ervoor dat de naam Morogasso meer aanzien kreeg (o.a. liet ze verschillende dichters en schrijvers positieve dingen over de familie schrijven, en die vervolgens op verschillende gelegenheden voordragen). Er begonnen nog meer geruchten de ronde te doen over de Morogasso -regelmatig werden hun gasten na een feest niet meer teruggezien, het raadsel van hun langdurende jeugdigheid. Maar grappig genoeg wekten deze geruchten eerder fascinatie en aantrekkingskracht op dan afschuw en angst.

3e strijd (nieuwe orde)

Er ontstond al snel een wrijving tussen Nebel en Cirion aan de ene kant, en de contessa aan de andere kant. De contessa nam meer en meer de leiding en zorgde weliswaar voor veel contacten, maar gebruikte die binnen de familie als machtsmiddel. Het stak haar dat ze niet de naam van Morogasso kreeg, ondanks haar vele verdiensten en ze liet zich met Contessa aanspreken. Uiteindelijk doodde ze Cirion en verving hem door zijn broer Modesto (die jaloers was op Cirion en makkelijker te be´nvloeden). Hij hielp haar om de toevoer van voedsel naar Nebel te controleren (en verminderen) en Nebel zo te verzwakken. Vanaf dat moment had de Contessa de leiding over de Morogasso.

Nieuwe politiek

Een van de magiŰrs van de Morogasso ontdekte de mogelijkheid, weliswaar beperkt, om naar gelieven te reizen naar verschillende werelden en zorgde voor nieuwe mogelijkheden voor de clan. De Morogasso kwamen in aanraking met de andere vampierclans en uiteindelijk ook met de raad in de Tovenaarsburcht. Er werden contacten gelegd op verschillende werelden. Het politieke doel van de Morogasso verlegde zich naar de volgende zaken: de vampieren vertegenwoordigen in de Tovenaarsburcht en een sterke positie op Chaedor, de poortwereld en toegang naar alle andere werelden, waar de 'ReisMagie' veel beter werkte. Ze schopte het ver genoeg in de 'Assemblee', het verbond van alle vampierclans van alle werelden om tot vervanger van Vassago benoemd te worden,wiens beurtrol bijna ten einde was; Zo bereikte ze de allerhoogste titel die er te bereiken was in een korte periode. De oorlog tegen Oblivion bracht de inwoners van Chaedor in een positie waar ze hard hulp nodig hadden. Door haar hulp aan te bieden verwachtte de Contessa haar positie op Chaedor zeker te stellen. Toen ze afgewezen werd was samenwerking met Oblivion (op betere voorwaarden) de volgende mogelijkheid. Door het stelen van het magische armour (met behulp van de tot Kindred geworden ChaosBurcht Bibliothecaris Inniwonder) en dat te verkopen aan Oblivion zou dat bereikt worden. Helaas stal Chaedor held Angus het armour weer terug, en werd een bestraffingsteam van Morogasso de volgende dag verslagen door de Chaedorianen. Op Aderion probeerden ze het nogmaals,via een andere weg. Ze vonden daar Dwarf, Henk en nog wat Chaedorianen. Ze zorgde ervoor dat die terug gingen naar Chaedor en daar het armour voor haar gingen stelen. Toen ze daar niks van terughoorde besloot de Contessa zelf maar eens te gaan kijken. Met een groot aantal krijgers trok ze naar Segmen op Chaedor waar ze in de ongelukkige val liep niet meer te kunnen terugkeren door het verlies van hun Reismagie.

Huidige situatie - Muran

De Contessa keert maar niet terug, niemand weet waar ze blijft of wat er van de strafexpeditie is geworden. Het ergste word aangenomen. De familie wordt op Muran in naam geleid door Modesto. Modesto is niet al te sterk in eigen plannen bedenken. Nebel wordt door hem nog steeds zwak gehouden en ge´soleerd. Salantaya vond dat prima, maar had liever meer macht voor zichzelf. Zij vormde met een kliekje een van de oppositiegroepen tegen de Contessa, maar was slim genoeg om dat niet openlijk te doen. De Morogasso is een clan die uitblinkt in het bedenken van nieuwe wreedheden met een feestelijk tintje. Ze zijn rijk, machtig en decadent. Intrigeren is hun voornaamste bezigheid, zowel onderling als met de buitenwereld. Tegenover de buitenwereld vormen ze (uiteraard) een gesloten front: elk clanlid dat zich daar niet aanhoud heeft de rest van de clan tegen zich. Luxe, aanzien en stijl zijn binnen deze clan erg belangrijk. Salantaya en Modesto vinden dat zij het recht hebben op de Constessa's zetel in de TovenaarsBurcht aangezien die hun clan toebehoorde. Hierdoor gaan zij in overleg met alle andere clans en partijen van alle werelden.