Chaedor
Muran


Von Blut
Hermetus
Vlos'Onhir
Servanians
Lashbrook
Morogasso
Vandarve
DestinoOnline inschrijven
Contact

uzor
 

Deze informatie dient als infobron voor de deelnemers ,over hoe deze clan in elkaar zit. Niets ervan is geweten informatie voor andere clanleden of spelers en we dringen er dan ook op aan IC en OC info gescheiden te houden.

Clan Von Blut

Decadentie, Rijkdom, Onverschilligheid.

Geschiedenis

De Von Bluts danken hun bestaan aan Selene Drabonasti. Toen zij nog niet tot waanzin was gedreven en eigenlijk nog maar recentelijk naar 'de andere kant was overgebracht' nam zij Sitarmun Von Blut, een welstellende zakenman uit de Aderion regio, tot zich. Sitarmun had weinig scrupules om zijn nieuw verworven machten te gebruiken tot het uitbouwen van een zakelijk imperium. Na enige tijd ontstonden verscheidene conflicten en ruzies tussen hem en Selene, die steeds verder weg zakte in haar waanzin. Uiteindelijk kwam het tot een breekpunt waarbij Sitarmun zich ontdeed van Selene en alleen verder bouwde aan zijn macht. Hierbij nam hij een nieuw gezelschap tot zich: de van lage adel afkomstige Barones Verona Von Blut.

Echter ook hier liep het gauw spaak, de Barones was even losbollig als Selene en al was zij bij haar volle verstand toch wist ze binnen een paar jaar een hoop problemen te veroorzaken. Ze 'sirede' de een na de ander, ging zo vaak vreemd als ze maar kon en wervelde in de decadentie die deze nieuwe macht en haar aangetrouwde rijkdom haar geschonken had. Uiteindelijk was voor Sitarmun de maat vol toen ze met een priester aan de haal ging en in het volle publiek haar krachten tentoon stelde, tot haar eigen vermaak en machtsgedrag. Het gerucht van Verona's optreden verspreidde zich snel, en via nieuwsberichten werden er prijzen uitgeloofd voor degene die haar vond en doodde. Het duurde dan ook niet lang vooraleer ze gevonden werd en terechtgesteld.

Sitarmun liet hier geen traan over, maar kon toch niet zomaar aannemen dat dit het werk was van de burgerbevolking en vermoedde dat een andere clan haar had uitgeleverd wegens het breken van De Maskerade. In elk geval was hij wederom vrij om een nieuwe gemalin te kiezen en zijn levenslange genot verder te zetten.

Clanstructuur

De Von Bluts afstammelingen van de Drabonasti Clan, maar daar zijn ze niet van op de hoogte. Sitarmun heeft dit nooit verteld aan Verona, waardoor dit ook niet megegeven is aan de vele kinderen. Verona heeft in haar korte periode als Kindred aardig wat personen gebeten en naar de 'andere kant' gebracht, waarbij ze niet om hun ras, kleur of afkomst gaf. De Von Blut clan bestaat dus eigenlijk uit een collectie van personen van verscheidene milieus maar met n gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn nu allemaal stinkend rijk.

Verona's deel van de financiele middelen van Sitarmun werden genereus verdeeld onder alle nieuwe 'partners' en allen kregen de uitnodiging zich in haar kleine paleis te vestigen. Sommigen waren daar nog niet klaar voor en wilden eerst opnieuw de wereld verkennen in hun huidige vorm, of wennen aan hun nieuwe status van zijn, anderen gingen er op in en betraden deze nieuwe algemene woning alsof ze lottowinnaars waren. Sitarmun liet dit allemaal oogluikend toe, het was niet alsof hij geld tekort had en hij was al blij dat deze nieuwe lading afstammelingen uit de weg waren, in hun eigen leefgebied. Geregeld gooit hij nog een donatie in de boekhouding van de groep voor het geval dat ze ooit geld tekort komen. Gezien het feit dta niemand van hen werkt, gebeurt dat inderdaad met enige regelmaat. Totaal ongenteresseerd in het verdienen van geld spenderen ze aan de lopende band, en sommige van hen proberen elkaar de loef af te steken in excentriekiteit. De dood van Verona is iets wat hen nu onberoerd laat, al claimen ze elk op zich de lieveling te zijn van haar, en meer te hebben betekend voor haar dan de anderen..

Over het algemeen houden ze zich weinig bezig met de gebeurtenissen van andere clans, tot er iets op het spel komt te staan waarbij zij een positie of aanzien kunnen verwerven. Zolang het maar niet teveel moeite kost. Deze wezens werken vooral met handlangers, dienstbodes en hulpjes die denken dat hun meesters enkel rijk en een beetje gek zijn. Zij staan ook in voor de dagelijkse taken en het onderhoud van 'Le Chateau Von Blut'.

Door de executie op Verona beginnen recentelijk enkele kindred die niet verkozen daar te wonen, toch naar hun aangeboden thuis te komen. Buiten is het blijkbaar niet meer zo veilig als het ooit was